Paraların kondisyonlarının derecelendirilmesini sağlayan uzman kişiler; Para koleksiyoneri olup örnek koleksiyona sahip, derecelendirme konusunda eğitimli ve tecrübeli kişilerden oluşmaktadır.