• • Faaliyetler ve hizmetler yasal şartlara, ulusal ve uluslararası kurallara göre müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarına paralel olarak ehil personel tarafından yerine getirilecektir.


  • • Müşteri memnuniyetinin sağlanması ve CPC’nın saygınlığı açısından personelin sürekli kendilerini geliştirmesi, yenilemesi için hiçbir fedakârlıktan kaçınılmayacaktır.


  • • CPC sunduğu hizmetleri birbirinden tamamen bağımsız gerçekleştirecektir.


  • • Hizmetler sunulurken, tarafsızlık, bağımsızlık ve gizlilik ilkeleri baz alınacak olup, ulusal ve uluslararası standard kuralları, müşteri memnuniyetinin en üst seviyede karşılanması ve ulusal ve uluslararası arenada CPC’nin saygınlığının artırılması için titizlikle uygulanacaktır.


  • • Ulusal ve uluslararası kuralların gerektirdiği bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik prensipleri ile muhtemel çıkar çatışmalarının olmayacağı gibi hususlar kurduğumuz sistem ile garanti altına alınmıştır.


  • • CPC çalışanları, teknik uzmanlar ve görev alan tüm komite üyeleri yapmış oldukları bütün görevlerde bağımsızdırlar ve ticari, mali ve diğer baskılardan uzak oldukları ve olacakları bu beyanla garanti altına alınmıştır.


  • • Hizmetler yerine getirilirken gerekli olan tüm kaynaklar hizmetlerimizden elde ettiğimiz gelirlerle karşılanacaktır.