• • Paraların Sertifikalandırma Muayene Programını uygulamayı,


  • • Paraların Sertifikalandırma Muayene Programını göre Paraların Sertifikalandırmasını yapmayı,


  • • Bağımsızlık, tarafsızlık, gizlilik ilkeleri çerçevesinde ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak çalışmayı,


  • • Tüm ilgili taraflarla etkin bir iletişim sistemini kurmayı ve sürdürmeyi,


  • • Kaynaklarını en etkin şekilde kullanmayı,


  • • Personelinin sürekli eğitimi ve gelişimini sağlamayı,


  • • Sürekli gelişme ve iyileşme anlayışı içerisinde çalışmayı,


  • TAAHHÜT EDER