• Kağıt Parada traşlama, düzeltme, tamirat ve temizleme olup olmadığı tespit edilir. Kağıt paranın baskısının merkezi olup olmadığı ve baskı hatasının olup olmadığı tespit edilir.


    HPQ: Parada fiziksel veya kimyasal bir müdahale olmadığını gösterir. (Düzeltme, traşlama, dolgu vb )

Derece Puan Açıklama
70 Çil 5X Büyüteç ile en ufak kusur görülmemektedir. Köşeler dik ve baskılar hatasız. Para sayma ve makine izi yok.
69 Çil 5X yakından bakıldığında görülmeyecek, Baskı kaynaklı çok küçük kusur mevcut.
68 Çil Yakından bakıldığında fark edilen çok ufak iz var ise ve paranın basımında merkezi baskıda hafif kayma mevcut.
67 Çil Yakından incelendiği zaman ufak 1 iz ve paranın basımında merkezi baskıda hafif kayma mevcut.
66 Çil Yakından incelendiği zaman ufak 1-2 kılcal iz veya belirgin 1 adet derin iz ve paranın basımında merkezi baskıda hafif kayma mevcut.
65 Çil Yakından incelendiği zaman ufak 2-3 kılcal iz veya belirgin 1-2 ve paranın basımında merkezi baskıda hafif kayma olabilir/olmayabilir mevcut.
64 Çil Yakından incelendiği zaman ufak 3-4 kılcal iz/belirgin 2-3 ve paranın basımında merkezi baskıda hafif kayma olabilir/olmayabilir mevcut.
63 Çil Yakından incelendiği zaman 3-4 ufak iz /belirgin 3-4 veya 1-2 iğne deliği gibi hafif birkaç kusur olabilir.
62 Çil Yakından incelendiği zaman 4-5 ufak iz /belirgin 4-5 veya 1-2 iğne deliği gibi hafif birkaç kusur ile beraber bir köşede hafif kıvrılma mevcut.
61 Çil Yakından incelendiği zaman 5-6 ufak iz /belirgin 4-5 veya 1-2 iğne deliği gibi hafif birkaç kusur ile beraber 1-2 köşede hafif kıvrılma mevcut.
60 Çil Yakından incelendiği zaman 6-7 ufak iz /belirgin 5-6 veya 1-2 iğne deliği gibi hafif birkaç kusur ile beraber 2-3 köşede hafif kıvrılma mevcut.
58 Çil Altı Paranın boydan veyahut enlemesinden derin olmayan bir adet bombe mevcut.
55 Çil Altı Paranın boydan derin, enlemesinden derin olmayan tek bir kat veyahut 2-3 köşede sayma kırığı mevcut.
53 Çil Altı Paranın boydan derin olmayan iki hafif kat veyahut enlemesinden derin tek bir kat mevcut.
50 Çil Altı Paranın boydan derin olan iki kat veyahut enlemesinden tek hafif kat ile beraber birkaç sayım kırığı mevcut.
45 Çok Çok Temiz Bir boydan bir enlemesine hafif belirgin kat veyahut boydan üç hafif belirgin kat mevcut.
40 Çok Çok Temiz Parada boydan üç ile dört arası belirgin kat veyahut enlemesine derin bir kat ile boydan üç hafif belirgin kat mevcut
35 Çok Çok Temiz Parada boydan üç ile dört arası belirgin kat veyahut enlemesine derin bir kat ile boydan üç hafif belirgin kat mevcut
30 Çok Temiz Parada boydan yedi ile on arası belirgin kat vehayut enlemesine bir kat olmak kaydı ile boydan beş belirgin kat mevcut
25 Çok Temiz Parada boydan on ile onbeş arası belirgin kat vehayut enlemesine bir kat olmak kaydı ile boydan altı belirgin kat mevcut
20 Çok Temiz Parada boydan onbeş ile yirmi arası belirgin kat vehayut enlemesine bir kat olmak kaydı ile boydan yedi belirgin kat mevcut
15 Temiz Parada boydan yirmi ile yirmibeş arası belirgin kat vehayut enlemesine bir kat olmak kaydı ile boydan sekiz belirgin kat mevcut
12 Temiz Parada boydan yirmi ile yirmibeş arası belirgin kat vehayut enlemesine bir kat olmak kaydı ile boydan sekiz belirgin kat mevcut
10 iyi Parada boydan otuz ile otuzbeş arası belirgin kat vehayut enlemesine bir kat olmak kaydı ile boydan on belirgin kat mevcut